Przejdź do treści

Nosidła / Types and variants of yokes (mapa 240, karta CXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Nosidła / Types and variants of yokes (mapa 240, karta CXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport ludzki ; narzędzia ; nosidła ; nosidła drążkowate ; nosidła nieckowate

Opis

mapa ukazuje różne formy nosideł ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nosidła opierające się na barkach. 1 – nieckowate. B. Nosidła drążkowe, noszone na jednym ramieniu. 2 – proste, 3 – łukowate, 4 – łukowate z odgiętymi końcami, 5 – kątowe, 6 – z wygięciem na ramię, 7 – drążkowe, nie określone ściśle w źródłach pod względem formy. C. Inne oznaczenia. 8 – podkreślenie znaku oznacza, że ciężar zawiesza się bezpośrednio na nosidłach (np. jak na Bałkanach), 9 – nie uwzględniono stanu sprzed 1939 r., 10 – brak nosideł, ale występują w okolicznych wsiach, 11 – stwierdzono brak nosideł, nie pamiętają czasu wyjścia ich z użycia, 12 – znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym, 13 – znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej. D. Zasięgi wg K. Moszyńskiego (Kultura ludowa Słowian, cz. I. Kraków 1929 r., mapa 18, s. 619). 14 – zasięg nosideł nieckowatych, 15 – zasięg nosideł drążkowych

Twórca

Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0257_01>

Zasięg

ogólnopolski