Przejdź do treści

Nazwy nosideł / Names of yokes (mapa 241, karta CXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy nosideł / Names of yokes (mapa 241, karta CXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport ludzki ; narzędzia ; nosidła ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje różne nazwy nosideł ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy nosideł. 1 – „barce”, „barki”, 2 – „drąg”, „drążki”, 3 – „gięte”, 4 – „jarzmo”, „jarzemko” i pokrewne, 5 „kluki”, „kluba”, 6 – „koromesło”, „koromeśla” i pokrewne, 7 – „kramysła” (jak w niektórych częściach Słowacji), 8 – „krosna”, 9 – „kule”, „kulki”, 10 – „luskopy”, 11 – „nosidła”, „nosze” i pokrewne, 12 – „szelki”, „sielki” i pokrewne, 13 – „szchanie”, „szkanje” i pokrewne, 14 – „szońdy”, „szajdy” i pokrewne, 15 – „pydy” i pokrewne, 16 – „traga” i pokrewne, 17 – „waga” i pokrewne, 18 – inne nazwy: 1) „dłubane”, 2) „gajdy”, 3) „hoki”, 4) „kij”, 5) „kowyrka”, 6) „kozła”, 7) „lindy”, 8) „przewiąsła”, 9) „ślimy”, 10) „śrogi”, 11) „wieszadło”, 12) „ciążki”. B. Inne oznaczenia. 19 – zasięg nosideł drążkowych (por. mapę 240), 20 – stwierdzono brak nazwy i desygnatu, 21 – nie uwzględniono nazw sprzed 1945 r., 22 – znak górny oznacza, że dana nazwa występuje we wsi obok nazwy oznaczonej w polu głównym, 23 – znak dolny oznacza, że dana nazwa pojawiła się po II wojnie światowej

Twórca

Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0258_01>

Zasięg

ogólnopolski