Przejdź do treści

Ziemie polskie w podziałach administracyjnych z końca XIX w. / Territories of Poland according to administrative partittions of the end of the XIXth century (mapa 248, karta CXXVI)

[mapa pomocnicza]

Tytuł

Ziemie polskie w podziałach administracyjnych z końca XIX w. / Territories of Poland according to administrative partittions of the end of the XIXth century (mapa 248, karta CXXVI)

[mapa pomocnicza]

Temat

granice Polski ; podział administracyjny Polski ; granice zaborów ; granice powiatów ; XIX w.

Opis

mapa ukazuje ziemie polskie w podziałach administracyjnych z końca XIX w. ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – współczesne granice Polski, 2 – granice zaborów, 3 – granice regencji i guberni, 4 – wyodrębnione jednostki administracyjnej rzędu województw w poszczególnych zaborach (porównaj mapa 244), 5 – granice jednostek rzędu powiatowego

Twórca

Gajek, Józef

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Oprac. graf. J. Bohdanowicz

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0265_01>

Zasięg

ogólnopolski