Przejdź do treści

Dokumentacja źródeł z badań terenowych PAE w latach 1960-1965 na podstawie kwestionariusza nr 5 oraz badań dodatkowych na podstawie kwestionariusza nr 4 / Source documentation on basis of PEA investigations in 1960-1965, on the ground of the questionaire Np. 5 and additional investigations according to questionnaire No. 4 (mapa 249, karta CXXVI)

[mapa pomocnicza]

Tytuł

Dokumentacja źródeł z badań terenowych PAE w latach 1960-1965 na podstawie kwestionariusza nr 5 oraz badań dodatkowych na podstawie kwestionariusza nr 4 / Source documentation on basis of PEA investigations in 1960-1965, on the ground of the questionaire Np. 5 and additional investigations according to questionnaire No. 4 (mapa 249, karta CXXVI)

[mapa pomocnicza]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; transport i komunikacja ; badania terenowe 1960-1965

Opis

mapa ukazuje dokumentację źródeł z badań terenowych PAE w latach 1960-1965 na podstawie kwestionariusza nr 5 oraz badań dodatkowych na podstawie kwestionariusza nr 4 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – badania nad transportem i komunikacją kwestionariusz 5, 2 – badania nad transportem i komunikacją kwestionariusz 5 oraz badania uzupełniające nad budownictwem kwestionariusz 4 - 1965 r., 3 – badania uzupełniające nad budownictwem kwestionariusz nr 4 - 1965 r., 4 – (1-23) cyfra oznacza badacza prowadzącego badania nad transportem i komunikacją kwestionariusz 5, wykaz badaczy przy mapie 242, 5 – (1-6) cyfra oznacza badacza prowadzącego badania uzupełniające nad budownictwem kwestionariusz 4-1965 r., wykaz badaczy przy mapie 242, 6 – schematyczne granice areałów, w których badacze prowadzili badania, 7 – 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 – cyfra w nawiasie oznacza rok, w którym prowadzono badania 

Twórca

Gajek, Józef

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Zakład Polskiego Atlasu Etnograficznego

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0266_01>

Zasięg

ogólnopolski