Przejdź do treści

Zanikanie używania stęp nożnych / Decline of foot stampers (mapa 252, karta CXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1954, 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Zanikanie używania stęp nożnych / Decline of foot stampers (mapa 252, karta CXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1954, 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; stępa ; stępa nożna

Opis

mapa ukazuje zanikanie używania stęp nożnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono zanik używania stęp nożnych. 1 – po II wojnie światowej*, 2 – w XX w. przed II wojną światową. 3 - w drugiej połowie XIX w. B Stwierdzono istnienie stęp nożnych. 4 – w czasie badań L. Popiela, 5 – istniały już tylko w tradycji w czasie badań L. Popiela, 6 – stwierdzono tradycję używania stęp nożnych w przeszłości na podstawie pozostałej literatury i innych źródeł. C. Inne oznaczenia. 7 – nie stwierdzono występowania stęp nożnych

*Uwaga:
W czasie badań używano jeszcze stęp we wsiach: Czarna (31.34.V), Dęba (34.24.I), Wólka Łabuńska (36.31.VIII)

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0269_01>

Zasięg

ogólnopolski