Przejdź do treści

Stępy ręczne do obtłukiwania zboża / Hand stampers to bruise the cors (mapa 253, karta CXXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1954, 1964-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Stępy ręczne do obtłukiwania zboża / Hand stampers to bruise the cors (mapa 253, karta CXXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1954, 1964-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; naczynia narzędzia i sprzęty z kamienia ; stępa ; stępa ręczna

Opis

mapa ukazuje stępy ręczne do obtłukiwania zboża ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stępy cylindryczne. 1 – skrajne niskie (27 cm), 2 – niskie (47-60 cm), 3 – wysokie (61-80 cm), 4 - skrajnie wysokie (81-100 cm), 5 – nie określone pod względem wysokości. B. Stępy kielichowe. Bez ucha. 6 – skrajnie niskie (22-40 cm), 7 – niskie (41-60 cm), 8 – wysokie (61-80 cm), 9 – skrajnie wysokie (81-120 cm), 10 – nieokreślone pod względem wysokości. Z uchem. 11 – skrajnie niskie (30-38 cm), 12 – wysokie (61-80 cm). Kielichowe bez bliższych określeń. 13 – formy różne, jak na rysunkach w pozycji 6-12. C. Stępy klepsydrowe. 14 – średnio wysokie (70-85 cm). D. Stępy przysiadkowe. 15 – niskie (30-40 cm). E. Inne oznaczenia. 16 – stępy kamienne (cylindryczne i amorficzne), 17 – stępy ręczne istniały typologicznie bliżej nieokreślone, 18 – nie stwierdzono występowania stęp ręcznych, 19 – zjawisko występuje we wsi obocznie, 20 – zjawisko pojawiło się we wsi po II wojnie światowej, jako rezultat przeniesień, 21 – obszar występowania stęp ręcznych według L. Popiela „Stępy w Polsce”, Lud, t. 34 (1936), 22 - południowo-zachodni zasięg wyłącznego występowania stęp kielichowych

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0270_01>

Zasięg

ogólnopolski