Przejdź do treści

Żarna z regulacją i bez regulacji grubości przemiału / Forms of grinders (mapa 259, karta CXXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1963-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Żarna z regulacją i bez regulacji grubości przemiału / Forms of grinders (mapa 259, karta CXXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1963-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; żarna

Opis

mapa ukazuje żarna z regulacją i bez regulacji grubości przemiału ; zawarto na niej następujące informacje: A. Rodzaje grubości przemiału w żarnach. 1 – kłodowych cylindrycznych pionowych (oba kamienie płaskie), 2 – kłodowych czworokątnych (por. mapę 257, poz. 4a), 3 – z obudową z desek, klepek lub żelaznej obręczy. B. Brak regulacji grubości przemiału w żarnach. 4 – kłodowych cylindrycznych (por. mapę 257, poz. 1), 5 – kłodowych czworokątnych (por. mapę 257, poz. 3 i 4), 6 – z obudową z desek, klepek lub obręczy (por. mapę 257, poz. 5, 6 i 7), 7 – beznożnych cylindrycznych z wierzchnim kamieniem osadzonym w cylindrycznym otworze wykutym w kamiennym bloku, 8 – bez obudowy, dolny kamień wklęsły, górny wypukły

Inne objaśnienia:
- nie stwierdzono istnienia żaren,
- nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0276_01>

Zasięg

ogólnopolski