Przejdź do treści

Formy mielaków / Handmills with regulation and without regulation of the grinding (mapa 260, karta CXXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1963-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Formy mielaków / Handmills with regulation and without regulation of the grinding (mapa 260, karta CXXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1963-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; żarna ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje formy mielaków; zawarto na niej następujące informacje: A. Forma mielaka do obrabiania wierzchniego kamienia. 1 – długi kij osadzony w wierzchnim kamieniu i „kłopocie” (por. mapę 257, poz. 4a, 4b), 2 – krótka rączka osadzona tylko w wierzchnim kamieniu (por. mapę 257, poz. 8a, 8b), 3 – zasięgi występowania krótkich rączek. B. Zgeneralizowane obszary występowania niektórych nazw mielaka. 4 – „żarnówka” i pokrewne, 5 – „mlon”, 6 – „mielok” i pokrewne, 7 – inne nazwy („korba”, „drążek”, „prątek”, „dzierżak”) i inne, 8 – brak danych słownikowych

Inne objaśnienia:
- nie stwierdzono istnienia żaren,
- nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0277_01>

Zasięg

ogólnopolski