Przejdź do treści

Zanikanie używania żaren / Decline of handmills (mapa 261, karta CXXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1963-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Zanikanie używania żaren / Decline of handmills (mapa 261, karta CXXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1963-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; żarna

Opis

mapa ukazuje zanikanie używania żaren; zawarto na niej następujące informacje: 1 – żarna istniały w czasie badań i bywały używane, 2 – żaren używano jeszcze do końca II wojny światowej, 3 – żarna istniały i były używane przed I wojną światową, 4 – nikt we wsi nie pamięta ich istnienia

Inne objaśnienia:
- nie stwierdzono istnienia żaren,
- nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0278_01>

Zasięg

ogólnopolski