Przejdź do treści

Sposoby formowania okrągłych bochenków chleba / Means of making round loafs of bread (mapa 262, karta CXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Sposoby formowania okrągłych bochenków chleba / Means of making round loafs of bread (mapa 262, karta CXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; przetwórstwo produktów żywnościowych ; techniki ; pieczenie ; chleb ; pieczywo

Opis

mapa ukazuje sposoby formowania okrągłych bochenków chleba; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono we wsi kształtowanie bochenków chleba. A. Bez użycia form. 1 – na stole, stolnicy, desce lub bezpośrednio na łopacie. B. W specjalnych formach. 2 – w koszykach plecionych ze słomy, wikliny bądź z korzeni, 3 – w miskach glinianych, 4 – w misowatych naczyniach drewnianych, 5 – w fabrycznych miskach metalowych (zjawisko nowe, zasięg rozproszony). C. Inne oznaczenia. 6 – nie wypieka się okrągłych bochenków chleba (wypiekają chleb wyłącznie w podłużnych, czworokątnych formach blaszanych).

Inne określenia:
- nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0279_01>

Zasięg

ogólnopolski