Przejdź do treści

Dzieże / Kneading troughs (mapa 263, karta CXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Dzieże / Kneading troughs (mapa 263, karta CXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; dzieża ; koryto ; niecki

Opis

mapa ukazuje występowanie dzież; zawarto na niej następujące informacje: We wsi stwierdzono używanie. a) jeszcze w okresie badań PAE, b) dawniej (tradycje jeszcze żywe). A. Dzież z klepek. 1 – beznożnych dzieżkowatych, 2 – beznożnych donicowatych, 3 – trójnożnych, 4 – brak bliższych określeń co do formy, 5 – nie stwierdzono występowania dzież. B. Inne oznaczenia. Obszary, na których używają przy zaczynianiu lub wyrabianiu chleba. 6 – niecek dłubanych, 7 – koryt zbijanych z desek.

Inne określenia:
- nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0280_01>

Zasięg

ogólnopolski