Przejdź do treści

Naczynia do zaczynania ciasta chlebowego / Tools for raising the dough (mapa 264, karta CXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Naczynia do zaczynania ciasta chlebowego / Tools for raising the dough (mapa 264, karta CXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; naczynia narzędzia i sprzęty z blachy ; dzieża ; koryto ; misa ; niecki

Opis

mapa ukazuje występowanie naczyń do zaczynania ciasta chlebowego ; zawarto na niej następujące informacje: Do zaczyniania chleba stwierdzono używanie. a) jeszcze w czasie badań PAE, b) dawniej (tradycje jeszcze żywe).1 – dzież klepkowych, 2 – niecek, 3 – koryt zbitych z desek, 4 – blaszanych mis lub wanienek (zjawisko nowe, pojawiło się po II wojnie światowej)

Inne określenia:
- nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0281_01>

Zasięg

ogólnopolski