Przejdź do treści

Sporządzanie kwaśnej polewki z mąki / Making sauer caudle out of flour (mapa 266, karta CXXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Sporządzanie kwaśnej polewki z mąki / Making sauer caudle out of flour (mapa 266, karta CXXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; potrawy ; zupa z mąki ; zupa z mąki zakiszonej

Opis

mapa ukazuje zwyczaj sporządzania kwaśnej polewki z mąki ; zawarto na niej następujące informacje: A. Polewka z mąki zalanej wodą i pozostawianej do swobodnej fermentacji bądź zakwaszonej chlebem lub rozczynem chlebowym a) gotowane jest współcześnie, b) istnieją tradycje gotowania w pierwszej połowie XX w. 1 – z owsa, 2 - z żyta, 3 – z hreczki, niekiedy z dodatkiem mąki żytniej, 4 – z jęczmienia, 5 – z pszenicy, 6 – nie sporządzano kwaśnej polewki z mąki. B. Nazwy kwaśnej polewki. 7 – „żur”, 8 – „barszcz”, „barszcz żytni”, 9 – zwarty obszar występowania nazwy „barszcz” zazwyczaj współwystępującej z nazwą „żur”, 10 – zachodnia granica obszaru występowania nazwy „słoducha” na określenie polewki z mąki hreczanej lub z domieszką mąki hreczanej, 11 - obszar występowania nazwy "kwasza" na polewkę z mąki hreczanej, 12 - obszar występowania nazwy "żur" określającej najczęściej polewkę z mąki. C. Inne oznaczenia. 13 – zjawisko występuje we wsi obocznie, 14 – zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0283_01>

Zasięg

ogólnopolski