Przejdź do treści

Szczotki do czesania włókna / Brushes for combing fiber (mapa 269, karta CXXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Szczotki do czesania włókna / Brushes for combing fiber (mapa 269, karta CXXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rzemiosło ; włókno ; narzędzia i naczynia ; narzędzia i naczynia z drewna ; szczotka

Opis

mapa ukazuje występowanie szczotek do czesania włókna; zawarto na niej następujące informacje: 1 – szczotki pojedyncze (szczotki gęstsza i rzadsza używane są oddzielnie ), 2 – szczotki podwójne (szczotka gęstsza i szczotka rzadsza umieszczone są na jednej deseczce)

Inne określenia:
- nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
- nie stwierdzono występowania,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0286_01>

Zasięg

ogólnopolski