Przejdź do treści

Reliktowe występowanie wrzecion / Relic appearence of spindles (mapa 270, karta CXXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Reliktowe występowanie wrzecion / Relic appearence of spindles (mapa 270, karta CXXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rzemiosło ; włókno ; narzędzia i naczynia ; narzędzia i naczynia z drewna ; wrzeciono

Opis

mapa ukazuje reliktowe występowanie wrzecion; zawarto na niej następujące informacje: 1 – wrzeciono z przęślikiem stanowi całość, 2 – wrzeciono z oddzielnym przęślikiem

Inne określenia:
- nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
- nie stwierdzono występowania,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0287_01>

Zasięg

ogólnopolski