Przejdź do treści

Współwystępowanie różnych form koszy gospodarskich / Various forms of household baskets (mapa 281, karta CXLIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Tytuł

Współwystępowanie różnych form koszy gospodarskich / Various forms of household baskets (mapa 281, karta CXLIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport ludzki ; narzędzia ; kosz ; kosz ręczny ; kosz roboczy ; kosz półkulisty ; kosz donicowaty z uchami ; kosz z owalnym płaskim dnem ; opałka

Opis

mapa ukazuje współwystępowanie różnych form koszy gospodarskich; zawarto na niej następujące informacje: A. Kosze owalne. Głębokie z płaskim dnem. 1 – zasięg północny, wschodni i południowy koszy z pałąkowatym uchwytem (por. mapę 279). Płytkie opałki z dnem wypukłym. 2 – z otworami pod krawędzią jako uchwytem, 3 – poprzeczny drążek lub sznur jako uchwyt. B. Kosze cylindryczne lub donicowate o dnie okrągłym płaskim. 4 – z uchem jak uchwytem, 5 – przybliżony północny zasięg koszy z pałąkowatym uchwytem. C. Inne formy koszy. 6 – półkoliste z pałąkowatym uchwytem (por. mapę 279), 7 – półokrągłe, z płaską ścianką do noszenia na plecach za pomocą pałąka (por. mapę 278)

Twórca

Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0298_01>

Zasięg

ogólnopolski