Przejdź do treści

Taczki skrzynkowe / Case wheelbarrows (mapa 282, karta CXLIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Tytuł

Taczki skrzynkowe / Case wheelbarrows (mapa 282, karta CXLIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport ludzki ; narzędzia ; taczki ; taczki skrzynkowe ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie taczek skrzynkowych; zawarto na niej następujące informacje: A. Odmiany taczek skrzynkowych. 1 – skrzynkowe właściwe, pobocznice i rękojeści tworzą całość, 2 – skrzynkowo-platformowe, skrzynia umocowana na drążkach, 3 – skrzynkowe bliżej nie określone. B. Taczki platformowe. 4 – różne odmiany taczek platformowych (por. mapę 283). C. Zasięgi nazw taczek skrzynkowych. 5 – taczki, „taki” i pokrewne (we wsiach: 16.16.IX, 17.16.XII, 21.16.XII, 23.16 X, 22.35.XIV współwystępuje z nazwą „kary”, 6 – „kara”, „kary” i pokrewne, 7 – „fur”, „pur” i podobnie. D. Inne znaczenia. 8 – nie stwierdzono występowania drewnianych taczek skrzynkowych, 9 – zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Gerlach-Kłodnicka, Antonina Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0299_01>

Zasięg

ogólnopolski