Przejdź do treści

Taczki platformowe / Platform wheelbarrows (mapa 283, karta CXLV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Tytuł

Taczki platformowe / Platform wheelbarrows (mapa 283, karta CXLV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport ludzki ; narzędzia ; taczki ; taczki platformowe ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie taczek platformowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Odmiany taczek platformowych. Taczki platformowe o drążkach prostych. 1 – bez przedniej ścianki (nad kołem), 2 – przednia ścianka prosta, 3 – przednia ścianka odgięta. Taczki platformowe o drążkach wygiętych. 4 – bez przedniej ścianki, 5 – przednia ścianka prosta, 6 – przednia ścianka odgięta, 7 – zasięg częstego występowania taczek platformowych z wygiętymi drążkami. B. Zasięgi nazw taczek platformowych. 8 – „taczki” i podobne, 9 – „tragacz” itp., 10 – „kara”, „kary” itp. C. Inne oznaczenia. 11 – taczki platformowe o formie bliżej nieokreślonej, 12 – nie stwierdzono występowania taczek platformowych, 13 – zjawisko występuje we wsi obocznie 

Twórca

Gerlach-Kłodnicka, Antonina Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0300_01>

Zasięg

ogólnopolski