Przejdź do treści

Koła „obodowe” i „dzwonowe” / Front and back wheels (mapa 286, karta CXLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Koła „obodowe” i „dzwonowe” / Front and back wheels (mapa 286, karta CXLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; narzędzia ; pojazdy ; wóz ; wóz roboczy ; nazwy gwarowe 

Opis

mapa ukazuje koła „obodowe” i „dzwonowe”; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie reliktów kół obodowych („obod”, „oboda” i in.). a) istniały w okresie badań PAE, b) zanikły na przełomie XIX i XX w. 1 – gięte z jednego kawałka, 2 – dwuczęściowe. B. Występowanie kół dzwonowych. 3 – pięcio- i sześciodzwonowe. C. Obszary występowania ważniejszych nazw dzwon koła. 4 – „dzwono” i pokrewne, 5 – „falga” i pokrewne, 6 – „łąkoć”, 7 – „bahro”, 8 – obszar współwystępowania różnych nazw przeniesionych po II wojnie światowej

Inne określenia:
– zjawisko występuje we wsi obocznie,
– zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0303_01>

Zasięg

ogólnopolski