Przejdź do treści

Relikty kół „bosych” i „obodowych” / Relic forms of wheels without rims (mapa 287, karta CXLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Relikty kół „bosych” i „obodowych” / Relic forms of wheels without rims (mapa 287, karta CXLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; narzędzia ; pojazdy ; wóz ; wóz roboczy

Opis

mapa ukazuje relikty kół „bosych” i „obodowych”  ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zanikanie kół „bosych”, tj. bez żelaznej obręczy. 1 – informacje ze stałej sieci PAE z lat 1960-1967, 2 – informacje z literatury i innych źródeł, 3 – wsi, w których nie stwierdzono śladów występowania takich reliktów, 4 – obszar, na którym występowały jeszcze w XX w., 5 – zanikły w XIX w. B. Występowanie kół obodowych giętych z jednego kawałka (na podstawie mapy 286). 6 – stwierdzono ich znikanie w okresie badań PAE, 7 – znikły na przełomie XIX i XX w., 8 – spotykane rzadko, jako rezultat przesiedleń po II wojnie światowej

Inne określenia:
– zjawisko występuje we wsi obocznie,
– zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0304_01>

Zasięg

ogólnopolski