Przejdź do treści

Rozstaw kół / Wheel base (mapa 288, karta CXLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Rozstaw kół / Wheel base (mapa 288, karta CXLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; narzędzia ; pojazdy ; wóz ; wóz roboczy

Opis

mapa ukazuje rozstaw  kół w wozach roboczych; zawarto na niej następujące informacje: A. Rozstaw kół. 1 – „kolejny wąski” (60-90 cm), 2 – „kolejny” (90-105 cm), 3 – „saski” (105-120 cm), 4 – półtoraczny” (powyżej 120 cm). B. Inne oznaczenia. 5 – obszar występowania wozów o „saskim” rozstawie kół, nie licząc przeniesień po II wojnie światowej, 6 – obszar, na którym stwierdzono występowanie wozów o „saskim” rozstawie kół, jako rezultat przesiedleń po II wojnie światowej, 7 – zwarte zasięgi kół tylnych niskich (o wysokości poniżej 90 cm), nie licząc przeniesień po II wojnie światowej (na podstawie 289), 8 – zwarty zasięg północno-zachodni i zasięg wyspowy występowania przewagi kół tylnych o wysokości 90-100 cm (na podstawie mapy 289), 9 – nie stwierdzono występowania wozów z rozstawem stosowanym przed II wojną światową

Inne określenia:
– zjawisko występuje we wsi obocznie,
– zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0305_01>

Zasięg

ogólnopolski