Przejdź do treści

Zanikanie osi drewnianych / Decline of wooden axes (mapa 290, karta CXLIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Zanikanie osi drewnianych / Decline of wooden axes (mapa 290, karta CXLIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; narzędzia ; pojazdy ; wóz ; wóz roboczy

Opis

mapa ukazuje zanikanie osi drewnianych w wozach roboczych; zawarto na niej następujące informacje: A. Zanikanie wozów z drewnianymi osiami. Zanikły w XIX w. i w I połowie XX w. 1 – brak określenia czasu zaniku, 2 – przybliżona data zaniku, 3 – zanikły prze II wojną światową. Stan w II połowie XX w. 4 – istniały reliktowe okazy po II wojnie światowej, 5 – relikty jeszcze istniały w czasie badań PAE (1960-1967), 6 – nie stwierdzono śladów występowania drewnianych osi. B. Inne oznaczenia. 7 – zgeneralizowany zasięg występowania reliktów oraz śladów istnienia w przeszłości kół bosych (na podstawie mapy 289), 8 – obszary częstego występowania reliktów kół obodowych  giętych z jednego kawałka (na podstawie mapy 286), 9 – zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0307_01>

Zasięg

ogólnopolski