Przejdź do treści

Wróżby o śmierci z zachowania się kreta, I / Foretelling death from the mole’s behaviour, I (mapa 5)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wróżby o śmierci z zachowania się kreta, I / Foretelling death from the mole’s behaviour, I (mapa 5)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; wróżby ; wróżby o losie człowieka ; kret

Opis

mapa ukazuje występowanie w Polsce wróżb o śmierci z zachowania się kreta; zawarto na niej następujące informacje: Śmierć wróży kret ryjący: 1 – koło domu, 2 – w izbie lub sieni, 3 – w obrębie gospodarstwa lub poza nim, 4 – wróży nieszczęście, może to być śmierć. 

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zapowiedzi śmierci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 26 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0377_01>

Zasięg

ogólnopolski