Przejdź do treści

Wróżby o śmierci z zachowania się kreta, II / Foretelling death from the mole’s behaviour, II (mapa 6)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wróżby o śmierci z zachowania się kreta, II / Foretelling death from the mole’s behaviour, II (mapa 6)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; wróżby ; wróżby o losie człowieka ; kret

Opis

mapa ukazuje występowanie w Polsce wróżb o śmierci z zachowania się kreta; zawarto na niej następujące informacje: Śmierć wróży ryjący kret: 1 – w kierunku chałupy, 2 – od chałupy w kierunku dworu, 3 – pod progiem lub podwaliną.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zapowiedzi śmierci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 27 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0378_01>

Zasięg

ogólnopolski