Przejdź do treści

Wróżby o śmierci z zachowania się kury, I / Foretelling death from the hen’s behaviour, I (mapa 7)


[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wróżby o śmierci z zachowania się kury, I / Foretelling death from the hen’s behaviour, I (mapa 7)


[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; wróżby ; wróżby o losie człowieka ; kura

Opis

mapa ukazuje występowanie w Polsce wróżb o śmierci z zachowania się kury; zawarto na niej następujące informacje: Śmierć wróży: 1 – piejąca kura 2 – piejąca czarna kura, 3 – nieszczęście (może to być również śmierć) wróży piejąca kura.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zapowiedzi śmierci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 30 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0379_01>

Zasięg

ogólnopolski