Przejdź do treści

Wyrazy lub zdania słyszane w głosie sowy / Words or sentences heard in the owl’s voice (mapa 11)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wyrazy lub zdania słyszane w głosie sowy / Words or sentences heard in the owl’s voice (mapa 11)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; wróżby ; wróżby o losie człowieka ; sowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie wiary w wyrazy lub zdania słyszane w głosie sowy; zawarto na niej następujące informacje: 1 – „puć”, „pudź”, „pójdź”, 2 – „wywódź”, „wywieź”, „wywiedź”, 3 – „pudź, pudź w dołek pod kościołek” i pokrewne, 4 – „puć, puć na księdza gródź, „poć, poć na księdzową grodź” i pokrewne, 5 – „komit, komit”.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zapowiedzi śmierci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 38 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0383_01>

Zasięg

ogólnopolski