Przejdź do treści

Wróżby o urodzinach z zachowania się sowy / Foretelling birth from the owl’s behaviour (mapa 12)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wróżby o urodzinach z zachowania się sowy / Foretelling birth from the owl’s behaviour (mapa 12)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy narodzinowe ; wróżby ; wróżby o losie człowieka ; sowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie wiary we wróżby o urodzinach z zachowania się sowy ; zawarto na niej następujące informacje: Wierzenie, że urodziny wróży: 1 – krzyk sowy. Słowa słyszane w głosie sowy: 2 – „powij”, „powi”, „powił”, „powit”, „puwi”, „powiu”, 3 – „kołys”, „kołysz”.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zapowiedzi śmierci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 41 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0384_01>

Zasięg

ogólnopolski