Przejdź do treści

Wróżby o śmierci z zachowania się ptaków / Foretelling death from birds’ behaviour (mapa 13)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wróżby o śmierci z zachowania się ptaków / Foretelling death from birds’ behaviour (mapa 13)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; wróżby ; wróżby o losie człowieka ; wrona ; kruk ; sroka ; kukułka ; wróbel

Opis

mapa ukazuje występowanie wiary we wróżby o śmierci z zachowania się ptaków ; zawarto na niej następujące informacje: Wierzenia, że śmierć wróży: 1 – wrona siadająca na chałupie lub w jej pobliżu i kracząca, uderzająca skrzydłami w szybę izby, w której leży chory, albo lecąca nad człowiekiem i kracząca, 2 – kruk (zachowania takie jak powyżej), 3 – sroka siadająca na płocie koło chałupy, w której jest chory, i skrzecząca, 4 – kukułka siedząca na chałupie lub w jej bliskości i kukająca, 5 – wróbel stukający dziobem w okno, 6 – ptak uderzający skrzydłami w okno, gdy w domu jest chory. Wierzenia, że nieszczęście wróży: 7 – wrona siadająca na chałupie lub w jej pobliżu i kracząca, 8 – kruk kraczący siadający na chałupie, w jej pobliżu lub krążący nad obejściem (może to być również śmierć).

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zapowiedzi śmierci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 43 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0385_01>

Zasięg

ogólnopolski