Przejdź do treści

Wróżby z cieni o zbliżającej się śmierci / Foretelling the approaching death from shadows (mapa 14)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977 i innych źródeł]

Tytuł

Wróżby z cieni o zbliżającej się śmierci / Foretelling the approaching death from shadows (mapa 14)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977 i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; wróżby ; wróżby o losie człowieka ; cień

Opis

mapa ukazuje występowanie wiary we wróżby z cieni o zbliżającej się śmierci ; zawarto na niej następujące informacje: Śmierć wróży brak cienia: 1 – w wigilię Bożego Narodzenia (w czasie wieczerzy), 2 – w którykolwiek dzień roku, 3 – brak cienia w wigilię Bożego Narodzenia wróży nieszczęście (może to być również śmierć), 4 – śmierć wróżą dwa cienie widziane w którykolwiek dzień roku, 5 – brak cienia wskazuje na to, iż człowiek ten podpalił czyjeś zabudowanie.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zapowiedzi śmierci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 45 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0386_01>

Zasięg

ogólnopolski