Przejdź do treści

Zabiegi magiczne mające przyśpieszyć śmierć w wypadku ciężkiego konania / Magic practices to speed up death in the case of hard agony (mapa 15)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Zabiegi magiczne mające przyśpieszyć śmierć w wypadku ciężkiego konania / Magic practices to speed up death in the case of hard agony (mapa 15)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; działania magiczne ułatwiające konanie

Opis

mapa ukazuje zwyczaj praktykowania zabiegów magicznych mających przyśpieszyć śmierć w wypadku ciężkiego konania ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – wyjęcie z łóżka pościeli zawierającej kurze pierze, 2 – ułożenie umierającego na żytniej słomie, 3 – kropienie konającego wodą święconą.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Zabiegi magiczne wykonywane w celu skrócenia agonii. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 54 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0387_01>

Zasięg

ogólnopolski