Przejdź do treści

Zawiadamianie o śmierci za pomocą elementów trumny oraz roślin / Informing about death through coffin elements and plants (mapa 16)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Zawiadamianie o śmierci za pomocą elementów trumny oraz roślin / Informing about death through coffin elements and plants (mapa 16)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; zawiadamianie o śmierci ; formy zawiadamiania o śmierci ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; akcesoria roślinne ; świerk

Opis

mapa ukazuje zwyczaj zawiadamiania o śmierci za pomocą elementów trumny oraz roślin ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – wystawienia wieka trumny przed dom, 2 – wyrzucanie wiórów trumny przed dom, 3 – wystawianie przed dom ściętego świerka, 4 – rozrzucanie przed domem gałązek świerka.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Sposoby zawiadamiania wsi o śmierci jednego z jej mieszkańców. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 60 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0388_01>

Zasięg

ogólnopolski