Przejdź do treści

Zawiadamianie o śmierci za pomocą przedmiotów i czynności kultowych oraz inne sposoby zawiadamiania / Informing about death through cult objects or activities and other forms of informing (mapa 17)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Zawiadamianie o śmierci za pomocą przedmiotów i czynności kultowych oraz inne sposoby zawiadamiania / Informing about death through cult objects or activities and other forms of informing (mapa 17)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; zawiadamianie o śmierci ; formy zawiadamiania o śmierci ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; akcesoria religijne

Opis

mapa ukazuje zwyczaj zawiadamiania o śmierci za pomocą przedmiotów i czynności kultowych oraz inne sposoby zawiadamiania ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – wystawianie przed dom kościelnych chorągwi, 2 – wywieszanie obrazów świętych lub krzyża na ścianie domu, 3 – dzwonienie w kościele lub cerkwi, 4 – podawanie od domu do domu obrazka świętego lub krzyżyka (kurenda), 5 – wysypywanie piaskiem przed domem, 6 – zasłanianie okien czarnym suknem, 7 – podawanie drewnianej laski, kija itp. (kurenda), 8 – zawiadamianie ustne.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Sposoby zawiadamiania wsi o śmierci jednego z jej mieszkańców. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 63 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0389_01>

Zasięg

ogólnopolski