Przejdź do treści

Formy ubioru zmarłych /Forms of the dead person’s clothes (mapa 18)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Formy ubioru zmarłych /Forms of the dead person’s clothes (mapa 18)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; ubiór zmarłego ; koszula śmiertelna ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; strój ; ubiór zmarłego ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych form ubioru zmarłych ; zawarto na niej następujące informacje: Ubiór wkładany przez głowę: 1 – śmiertelna koszula długa do stóp, 2 – płócienna długa koszula dla dzieci zwana „żgiełko”. Ubiór rozcinany wzdłuż całej swojej długości: 3 – długa koszula rozcięta i wiązana z tyłu, 4 – rodzaj płaszcza z białego płótna rozpinany z przodu. 

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Ubiór zmarłego na przełomie XIX/XX wieku. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 74 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0390_01>

Zasięg

ogólnopolski