Przejdź do treści

Nakrycie głowy zmarłego, II /The dead person’s headgear, II (mapa 22)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Nakrycie głowy zmarłego, II /The dead person’s headgear, II (mapa 22)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; strój ; ubiór zmarłego

Opis

mapa ukazuje nakrycia głowy zmarłego; zawarto na niej następujące informacje: Kapelusz lub czapkę noszoną za życia przez zmarłego kładziono: 1 – z boku ciała, 2 – na nogach (na kolanach lub stopach), 3 – północna granica zasięgu umieszczania nakrycia głowy na nogach zmarłego. 

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Ubiór zmarłego na przełomie XIX/XX wieku. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 88 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0394_01>

Zasięg

ogólnopolski