Przejdź do treści

Nakrycie głowy zmarłego, III / The dead person’s headgear, III (mapa 23)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Nakrycie głowy zmarłego, III / The dead person’s headgear, III (mapa 23)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; strój ; ubiór zmarłego

Opis

mapa ukazuje nakrycia głowy zmarłego; zawarto na niej następujące informacje: 1 – specjalne nakrycie, biała płócienna czapeczka wkładana na głowę, tzw. „duchenka”, 2 – płócienna czapeczka wkładana „za pazuchę”.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Ubiór zmarłego na przełomie XIX/XX wieku. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 90 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0395_01>

Zasięg

ogólnopolski