Przejdź do treści

Czuwanie przy zwłokach / The watch at the corpse (mapa 24)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Czuwanie przy zwłokach / The watch at the corpse (mapa 24)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; czuwanie przy zmarłym

Opis

mapa ukazuje zwyczaj czuwania przy zwłokach ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – schodzą się wieczorem na krótką modlitwę. Czuwają przy zwłokach: 2 – przez wszystkie noce, 3 – przez wszystkie wieczory – mniej więcej do północy, 4 – w ostatnią noc przed pogrzebem.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Czuwanie przy zwłokach. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 95 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0396_01>

Zasięg

ogólnopolski