Przejdź do treści

Cel wyposażenia zmarłego w pieniądze / The aim of equipping the dead person with money (mapa 25)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977 i innych źródeł]

Tytuł

Cel wyposażenia zmarłego w pieniądze / The aim of equipping the dead person with money (mapa 25)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977 i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; dar dla zmarłego

Opis

mapa ukazuje zwyczaj wyposażenia zmarłego w pieniądze; zawarto na niej następujące informacje: W pieniądze jako odprawę: 1 – „aby zmarły kogoś nie wypatrzył”, „odpuszczenia żalu”, tzn. prośba o przebaczenie, „na pamiątkę dla zmarłego”. W pieniądze jako wkup do świata pozaziemskiego: 2 – „na ofiarę”, 3 – „aby zmarły wykupił się u św. Piotra”, 4 – „frycowe”, 5 – „na ofiarę” (według ADV, 1959: mapa 15, z. 2), 6 – brak uzasadnienia – według ADV (1959: mapa 13, z. 2).

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Wyposażenie zmarłych. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 104 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0397_01>

Zasięg

ogólnopolski