Przejdź do treści

Zwyczaj zawiadamiania bydła o śmierci gospodarza / The custom of informing cattle about the house owner’s death  (mapa 31)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Zwyczaj zawiadamiania bydła o śmierci gospodarza / The custom of informing cattle about the house owner’s death  (mapa 31)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; zawiadamianie o śmierci ; zawiadamianie zwierząt ; bydło

Opis

mapa ukazuje zwyczaj zawiadamiania bydła o śmierci gospodarza ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – bezpośrednio po śmierci gospodarza. W czasie wyprowadzania zwłok: 2 – otwiera się drzwi obory, stajni, aby zwierzęta widziały, że gospodarz odchodzi, 3 – płoszy się bydło, aby stanęło na nogach lub wypędza się je na podwórze, 4 – przepędza się bydło w oborze z miejsca na miejsce.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Zwyczaje związane z wyprowadzeniem zwłok na cmentarz. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 120 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0403_01>

Zasięg

ogólnopolski