Przejdź do treści

Zabiegi magiczne wykonywane w czasie przenoszenia trumny przez próg / Magic practices during the carrying of the coffin through the doorstep (mapa 32)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Zabiegi magiczne wykonywane w czasie przenoszenia trumny przez próg / Magic practices during the carrying of the coffin through the doorstep (mapa 32)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; wyprowadzanie zmarłego z domu ; działanie magiczne ; uderzanie trumną o próg

Opis

mapa ukazuje zabiegi magiczne wykonywane w czasie przenoszenia trumny przez próg ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – trzykrotnie stukają trumną o próg, 2 – obniżają lub podnoszą trumnę w progu, 3 – stawiają trumnę na progu, 4 – robią trumną znak krzyża na progu.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Zwyczaje związane z wyprowadzeniem zwłok na cmentarz. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 124 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0404_01>

Zasięg

ogólnopolski