Przejdź do treści

Zwyczaj otwierania i zamykania drzwi i okien w czasie wyprowadzania zwłok / The custom of opening and closing doors and windows during leading the corpse out (mapa 33)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Zwyczaj otwierania i zamykania drzwi i okien w czasie wyprowadzania zwłok / The custom of opening and closing doors and windows during leading the corpse out (mapa 33)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; wyprowadzanie zmarłego z domu ; działanie magiczne ; otwieranie drzwi i okien

Opis

mapa ukazuje zwyczaj otwierania i zamykania drzwi i okien w czasie wyprowadzania zwłok ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – otwiera się drzwi, okna, szuflady, aby umożliwić duszy opuszczenie domostwa, aby dusza poszła za zmarłym, 2 – po wyprowadzeniu zwłok lub w czasie przechodzenia konduktu pogrzebowego zamyka się drzwi i okna, aby dusza nie weszła z powrotem do mieszkania.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Zwyczaje związane z wyprowadzeniem zwłok na cmentarz. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 125 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0405_01>

Zasięg

ogólnopolski