Przejdź do treści

Poczęstunek po pogrzebie / Food and drink after the funeral (mapa 37)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Poczęstunek po pogrzebie / Food and drink after the funeral (mapa 37)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; elementy obrzędu ; uczta ; stypa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje zwyczaj urządzania poczęstunku po pogrzebie ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – poczęstunek w karczmie. Nazwy poczęstunku: 2 – „przepić skórkę”, „skórka”, 3 – „stypa”, 4 – „konsolacja”, „konsulacja”, 5 – „pogrzebiny”, „pogrzebowiny”. Ponadto nazwy: „obiad” (wschodnie i południowe Podlasie), „gościna” (Opolskie), „poczestne”, „poczystne” (Kaliskie, Sieradzkie, południowa Małopolska po Sandomierz, Kieleckie, Kujawy, północno-zachodnia Wielkopolska, Mazowsze, Płockie). Sporadycznie – „kawa”, „różaniec”, „ceruny”, „tranktament”, „żal”, „parastas”, tzw. „wesele nieboszczyka”.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Poczęstunek po pogrzebie. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 138 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0409_01>

Zasięg

ogólnopolski