Przejdź do treści

Zwyczaj obdarowywania w dniu święta zmarłych / The custom of giving gifts on All Saints’ Day (mapa 38)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Zwyczaj obdarowywania w dniu święta zmarłych / The custom of giving gifts on All Saints’ Day (mapa 38)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; rocznice śmierci ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje zwyczaj obdarowywania w dniu święta zmarłych ; zawarto na niej następujące informacje: Obdarowywanie naturaliami (kołacze, jaja, drób): 1 – popa, diaka (żywy zwyczaj), 2 – służbę kościelną (jedynie organistę i kościelnego), 3 – duchownych i służbę kościelną (zwyczaj zaginął). W całej Polsce (z wyjątkiem Warmii i Mazur) obdarowują duchownych pieniędzmi za modlitwę w intencji zmarłego. Nazwy zwyczaju obdarowywania lub opłacania duchownych i służby kościelnej w Dniu Zadusznym za wymienienie imienia i nazwiska w czasie nabożeństwa: 4 – „przypominki”, 5 – „wymijanki”, „wyminianki”, „wymianki”, „wymiany”, „na wymianę”, 6 – na pozostałym obszarze Polski, gdzie zwyczaj występuje: „wypominki”, „wspominki”, „pominki”, 7 – „zaliczki”, „zalecki”, „zalecenia”.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Poczęstunek po pogrzebie. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 144 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0410_01>

Zasięg

ogólnopolski