Przejdź do treści

Wierzenia w przychodzenie dusz w noc zaduszną do kościoła / The beliefs in souls’ coming to church at All Souls’ Night (mapa 39)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wierzenia w przychodzenie dusz w noc zaduszną do kościoła / The beliefs in souls’ coming to church at All Souls’ Night (mapa 39)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura duchowa ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; dzień zaduszny ; elementy obrzędu ; czas ; pory dnia ; noc

Opis

mapa ukazuje występowanie wierzeń w przychodzenie dusz w noc zaduszną do kościoła ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – dusze o północy uczestniczą w mszy św. W związku z tym istnieje: 2 – zakaz wchodzenia w nocy do kościoła, 3 – przekonanie, iż człowiek, który był w kościele w nocy, musi umrzeć po opuszczeniu kościoła, 4 – przekonanie, iż dusze rzucają się na człowieka, ścigają go i rozrywają, 5 – motyw dźwigania pełnego naczynia ze łzami dziecka, po którym rozpacza matka. 

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zwyczaje i wierzenia związane z Dniem Zadusznym. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 150 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0411_01>

Zasięg

ogólnopolski