Przejdź do treści

Wierzenie, że dusze zmarłych w noc zaduszną przychodzą do swojego domu / The beliefs that the dead people’s souls visit their homes at All Soul’s Night (mapa 40)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wierzenie, że dusze zmarłych w noc zaduszną przychodzą do swojego domu / The beliefs that the dead people’s souls visit their homes at All Soul’s Night (mapa 40)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura duchowa ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; dzień zaduszny ; elementy obrzędu ; czas ; pory dnia ; noc

Opis

mapa ukazuje wierzenie, że dusze zmarłych w noc zaduszną przychodzą do swojego domu ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – dusze przychodzą na podwórze, chodzą po nim i wchodzą do izby (brak przygotowań na przyjście dusz), 2 – dusze przychodzą przed swój dom, zatrzymują się przed domem, drzwiami (nie wchodzą do chałupy) lub chodzą po podwórzu.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zwyczaje i wierzenia związane z Dniem Zadusznym. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 154 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0412_01>

Zasięg

ogólnopolski