Przejdź do treści

Przygotowanie izby na przybycie dusz w noc zaduszną do swoich domów / Preparing the room for souls’ visiting their homes at All Souls’ Night (mapa 41)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Przygotowanie izby na przybycie dusz w noc zaduszną do swoich domów / Preparing the room for souls’ visiting their homes at All Souls’ Night (mapa 41)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura duchowa ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; dzień zaduszny ; elementy obrzędu ; czas ; pory dnia ; noc

Opis

mapa ukazuje przygotowania izby na przybycie dusz w noc zaduszną do swoich domów ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – pozostawianie uchylonych drzwi, 2 – wysypywanie izby piaskiem, 3 – ogrzewanie izby przez palenie w piecu kuchennym lub pozostawianie drewna w piekarniku, 4 – zostawianie palącej się świecy lub położenie jej na stole.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zwyczaje i wierzenia związane z Dniem Zadusznym. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 157 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0413_01>

Zasięg

ogólnopolski