Przejdź do treści

Pozostawianie w izbie pożywienia i innych przedmiotów dla dusz przychodzących w noc zaduszną / Leaving food, drinks and other objects in the room for the visiting souls on All Soul’s Night (mapa 42)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Pozostawianie w izbie pożywienia i innych przedmiotów dla dusz przychodzących w noc zaduszną / Leaving food, drinks and other objects in the room for the visiting souls on All Soul’s Night (mapa 42)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura duchowa ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; dzień zaduszny ; elementy obrzędu ; czas ; pory dnia ; noc ; akcesoria rytualne ; dar ; dar dla dusz zmarłych

Opis

mapa ukazuje zwyczaj pozostawianie w izbie pożywienia i innych przedmiotów dla dusz przychodzących w noc zaduszną ; zawarto na niej następujące informacje: Zostawiają: 1 – chleb, 2 – resztki pokarmów, 3 – przygotowują wieczerzę, 4 – zostawiają otwartą szafkę z żywnością. Zostawiają przedmioty kultowe: 5 – książeczkę do nabożeństwa, 6 – wodę święconą, 7 – pozostawiają wodę i grzebień.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zwyczaje i wierzenia związane z Dniem Zadusznym. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 158 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0414_01>

Zasięg

ogólnopolski