Przejdź do treści

Obdarowywanie pieczywem dziadów w Dzień Zaduszny przed kościołem lub na cmentarzu / Giving the gifts of baked goods to paupers on All Souls’ Day in the church front or in the graveyard (mapa 43)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Obdarowywanie pieczywem dziadów w Dzień Zaduszny przed kościołem lub na cmentarzu / Giving the gifts of baked goods to paupers on All Souls’ Day in the church front or in the graveyard (mapa 43)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura duchowa ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; dzień zaduszny ; obdarowywanie żebraków ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; dar dla żebraków

Opis

mapa ukazuje zwyczaj obdarowywania pieczywem dziadów w Dzień Zaduszny przed kościołem lub na cmentarzu ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – chlebem (kawałkami chleba lub całymi bochenkami), 2 – chlebem i ciastem, 3 – bułkami, 4 – pieczonym pierogiem.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zwyczaje i wierzenia związane z Dniem Zadusznym. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 165 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0415_01>

Zasięg

ogólnopolski