Przejdź do treści

Obdarowywanie różnymi produktami żywnościowymi dziadów w Dzień Zaduszny przed kościołem lub na cmentarzu / Giving the gifts of various food products to paupers on All Souls’ Day in the church front or in the graveyard (mapa 44)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Obdarowywanie różnymi produktami żywnościowymi dziadów w Dzień Zaduszny przed kościołem lub na cmentarzu / Giving the gifts of various food products to paupers on All Souls’ Day in the church front or in the graveyard (mapa 44)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura duchowa ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; dzień zaduszny ; obdarowywanie żebraków ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; dar dla żebraków

Opis

mapa ukazuje zwyczaj obdarowywania różnymi produktami żywnościowymi dziadów w Dzień Zaduszny przed kościołem lub na cmentarzu ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – kaszą surową lub gotowaną, 2 – mąką, 3 – jajami, 4 – serem, 5 – mięsem, 6 – słoniną, 7 – jedzeniem (brak bliższych danych), 8 – pieniędzmi. 

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zwyczaje i wierzenia związane z Dniem Zadusznym. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 166 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0416_01>

Zasięg

ogólnopolski