Przejdź do treści

Zwyczaj przyjmowania i zapraszania dusz zmarłych w wigilię Bożego Narodzenia, II / The custom of receiving and inviting the dead people’s souls at Christmas Eve, II (mapa 46)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Zwyczaj przyjmowania i zapraszania dusz zmarłych w wigilię Bożego Narodzenia, II / The custom of receiving and inviting the dead people’s souls at Christmas Eve, II (mapa 46)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura duchowa ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; wigilia Bożego Narodzenia ; dusza zmarłego ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; dar dla dusz zmarłych

Opis

mapa ukazuje zwyczaj przyjmowania i zapraszania dusz zmarłych w wigilię Bożego Narodzenia ; zawarto na niej następujące informacje: Pozostawianie pożywienia dla dusz na stole lub w kącie izby: 1 – resztek jadła z wieczerzy, 2 – chleba, 3 – opłatka, 4 – kutii.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Reliktowe zwyczaje przyjmowania i zapraszania dusz zmarłych w wigilię Bożego Narodzenia. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 177 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0418_01>

Zasięg

ogólnopolski