Przejdź do treści

Próg w sporzących zabiegach magicznych / The doorstep in wellfare raising magical practices (mapa 47)

[na podstawie badań PAE z lat 1958-1973]

Tytuł

Próg w sporzących zabiegach magicznych / The doorstep in wellfare raising magical practices (mapa 47)

[na podstawie badań PAE z lat 1958-1973]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; przestrzeń ; granica ; próg ; magia ; czary ; formy czarów ; podłożenie

Opis

mapa ukazuje próg w sporzących zabiegach magicznych ; zawarto na niej następujące informacje: Podkładanie lub zakopywanie przedmiotów mających zabezpieczyć bydło przed działaniem „złych mocy”. Zakopują lub podkładają pod próg: 1 – siekierę, aby zwierzęta nie chorowały, „były twarde jak stal”, aby złe moce nie odebrały krowom mleka, 2 – miotłę, aby zwierzęta nie chorowały, 3 – miotłę, aby „złe moce”, „czarownice” nie odebrały krowom mleka, 4 – zakopują łańcuch, aby zwierzęta nie rozchodziły się, 5 – podkowę celem zapewnienia pomyślności.

Twórca

Marczyk, Mirosław

Źródło

Mirosław Marczyk : Wybrane zagadnienia dotyczące progu w magii. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 187 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0419_01>

Zasięg

ogólnopolski